Statistical Analysis Services

  • July 21, 2022

گروه پژوهشی تحلیل ریاضی و آماری داده ها، آمادگی لازم را برای ارائه خدمات تحلیل آماری در موضوعات زیر اعلام می دارد.
• انجام انواع تحلیل های آماری برای طرح های پژوهشی، اعضا هیات علمی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه.
• بررسی تحلیل های آماری انجام شده، مشاوره و صحت سنجی آنها براي دانشجويان تحصيلات تكميلي.
• مشاوره های مربوط به تحلیل های آماری
• مشاوره در تشخیص آزمایشات لازم و انجام انواع تحلیل های آماری برای تحقیقات تحصیلات تکمیلی.
متقاضیان استفاده از این نوع خدمات، لازم است درخواست خود را در فرم ذیل تکمیل و در وب سایت بارگذاری نمایند. درخواست ارسال شده توسط مدیر گروه پژوهشی تحلیل ریاضی و آماری داده ها (آقای دکتر ولایتی) بررسی شده، و پس از تعیین نوع فعالیت، نوع آزمایشات و تحلیل های آماری، برآورد قیمت شده، نتیجه به متقاضی اعلام میگردد. متقاضی با واریز هزینه برآورد شده به حساب دانشگاه، از خدمت مورد نظر استفاده می نماید.لطفا فرم را مشاهده و تکمیل نمایید

Upload Form