Second Step of IAU

  • May 29, 2022
  • Mosalla, Tehran

رویداد عصر امید یا گام دوم دانشگاه آزاد اسلامی در خردادماه 1401 در محل مصلای تهران برگزار گردید. مرکز تحقیقات کلان داده واحد نجف آباد با 5 عنوان گروه پژوهشی در این رویداد شرکت نمود. در این رویداد تعدادی تفاهم نامه با مراکز تحقیقاتی سایر واحد های دانشگاهی امضا گردید. این رویداد از روز یکشنبه 8 خردادماه تا چهارشنبه 11 خرداد در تهران برگزار گردید.

حضور همکاران در غرفه
بازدید از غرفه
بازدید از غرفه