English

گروه تحقیقاتی اینترنت اشیاء


امروزه شاهد پیشرفت روز افزون تکنولوژی و ظهور زمینه های جدید و فناوری های هوشمند در سراسر دنیا هستیم، کشور ایران نیز از این رشد و توسعه بی بهره نیست. نیازهای جامعه و پیشرفت فناوری از جمله اینترنت اشیا، پژوهشگران و متخصصان را به فعالیت در این حوزه مجبور داشته و اینترنت اشیا را تبدیل به اولویت های اولیه تحقیقاتی در دنیا ساخته است.
تیم اینترنت اشیا مرکز مه داده، متشکل از جمعی از اعضای هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران دانشگاه به منظور تحقیق و پژوهش سازمان یافته و انجام پروژه های عملیاتی در زمینه این فناوری در کشور ایجاد گردیده است. هدف اصلی مجموعه با توجه فعالیت شبانه روزی اعضای تیم اینترنت اشیا ایجاد فضای بسیار مناسب و آماده ای برای تعریف پروژه های به روز و عملیاتی کردن آنها در سطح کشورو همچنین برای طرح مسائل به روز تحقیقاتی در حوزه پژوهشی است، که این امر تحقق یافته است.

 

خدمات تخصصی گروه:

  • مشاوره و پياده سازي پروژه هاي حوزه IoT در صنعت سلامت و پزشكي
  • مشاوره و پياده سازي پروژه هاي حوزه IoTدر صنعت حمل و نقل و ترافيك هوشمند شهري
  • مشاوره و پياده سازي پروژه هاي حوزه IoT در صنعت مديريت هوشمند شهر
  • توليد تجهيزات سخت افزاري IoT برحسب نياز بومي

پروژه پارکینگ هوشمند

پروژه آبیاری هوشمند فضای شهری