English

پروژه‌ها و تفاهم نامه ها

پروژه های تحقیقاتی/ عملیاتی

 

 

 • اطلاعات بیشتر
  آنالیز تصاویر عنبیه با استفاده از یادگیری عمیق برای تشخیص بیماری تیروئید
 • اطلاعات بیشتر
  تشخیص بیماری های قلبی با استفاده از شبکه عصبی کانولوشن
 • اطلاعات بیشتر
  تشخیص دیابت با استفاده از یادگیری عمیق
 • اطلاعات بیشتر
  پیش بینی سرطان پوست با استفاده از شبکه های عصبی کانولوشن
تفاهم نامه ها