پروژه آبیاری هوشمند فضای شهری

مشکل کم آبی در کشور به ویژه در استان اصفهان، بسیار نگران کننده است و نیاز به اقدام فوری و جدی دارد. از اینرو اعضای تیم پروژه ای با هدف جلوگیری از هدررفتن آب و به ویژه مدیریت مصرف آن در شرایط بحرانی کنونی، را به جریان در آوردند.
با هدف اولیه آبیاری پروژه، شروع شد. از اولین مراحل مربوط به تحقیق و دانش اولیه تا بررسی آنها از نظر فنی و تخصصی، پیاده سازی و طراحی اپلیکیشن توسط تیم انجام شده است.
به این ترتیب که بر اساس اطلاعات زیستی و کشاورزی مربوط به نوع پوشش فضای سبز، میزان نور دریافتی در طول روز، دمای مربوط به هر روز و فصل مورد نظر، میزان رطوبت و … ، سامانه میزان آبیاری را مشخص و هر مکان بسته به نیاز واقعی آبیاری می شود. و تمام اطلاعات مورد نظر و یا در صورت نیاز اعمال تغییرات یا الویت بندی پارامترها در اپلیکیشن لحاظ شده که در صورت نیاز، مدیریت از حالت داینامیک به حالت استاتیک تبدیل شود.
متخصصین نرم افزار و سخت افزار تیم با موفقیت نمونه های اولیه را مورد آزمایش قرار داده و آمادگی تعمیم بخشیدن آن در سطح شهری و کشوری می باشد.

اعضای پروژه:

Dr. Behrang Barekatain
دکتر بهرنگ برکتین محمد حسن جلی محمد سلطانی ذکیه شریفیان محمد صدرارحام