امروزه با توجه به آمار منتشر شده با وجود 4 میلیون خودرو (20% کل خودروهای کشور) و 3 میلیون موتورسیکلت در تهران تعداد خودروها 8 برابر ظرفیت خیابانها است. با اضافه شدن روزی 1033 خودروی جدید با مشکل جدی در آلودگی هوا روبه رو هستیم.
از طرفی بخش عظیمی از مشکلات روزمره افراد پیدا کردن جای پارک برای خودروهایشان است. نه تنها زمان بسیار زیادی در این بین تلف می شود بلکه میزان قابل توجهی سوخت نیز از بین می رود و سبب آلودگی بیش از پیش هوا می شود.
لذا اعضای تیم اینترنت اشیا پروژه ای با عنوان پارکینگ هوشمند را به راه انداختند. در این پروژه با در نظر گرفتن پارامترهای زیادی خدمات رفاهی (دوستدار محیط زیست) را به کاربران ارائه می دهد. از جمله پیدا کردن محل پارک مناسب به صورت مستقیم بدون گردش بیهوده در اطراف محل پارک، اعلام محل پارک هنگام رجوع به خودرو و … می باشد.

اعضای پروژه:

Dr. Behrang Barekatain
دکتر بهرنگ برکتین محمد حسن جلی محمد سلطانی ذکیه شریفیان محمد صدرارحام