ششمين جشنواره شركت هاي دانش بنيان ودستاوردهاي پژوهشي

مرکز تحقیقات مه داده در جشنواره شركت های دانش بنيان ودستاوردهای پژوهشي در تهران محصولات و طرح های پژوهشی خود را ارائه کرد.


About Author

admin

رئيس مركز تحقيقات كلان داده، دكتر اكبر نبي الهي

نوشتن دیدگاه